MAPIO BANGOR
Dydd Mercher yma 28ain o fis Mawrth, Canolfan Arloesi Pontio, Ffordd Ddeiniol, Bangor, Gwynedd LL57 2TQ  rhwng 2-6pm
Gweithdy #mapioCymru i osod enwau Cymraeg eich #milltirsgwâr ar fap Sefydliad Data Caerdydd
 https://openstreetmap.cymru prosiect #Cymraeg2050 Llywodraeth Cymru
yng ngofal Angharad Owen, cyn-fyfyriwr ym Mhrifysgol Bangor.
ebostiwch i gadarnhau eich bod am fynychu, neu ffoniwch [dim dau] 920 707 469 am wybodaeth bellach.
DIOLCH
D Wyn Williams

 

Leave a comment

Your e-mail address will not be published. Required fields are marked *