MAPIO BANGOR Dydd Mercher yma 28ain o fis Mawrth, Canolfan Arloesi Pontio, Ffordd Ddeiniol, Bangor, Gwynedd LL57 2TQ  rhwng 2-6pm Gweithdy #mapioCymru i osod enwau Cymraeg eich #milltirsgwâr ar fap Sefydliad Data Caerdydd  https://openstreetmap.cymru prosiect #Cymraeg2050 Llywodraeth Cymru yng ngofal Angharad Owen, cyn-fyfyriwr ym Mhrifysgol Bangor. ebostiwch i gadarnhau eich bod am fynychu, neu ffoniwch [dim […]